Drukuj

Lista odpadów, które mieszkańcy Gminy Nowogródek Pomorski mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu:

oraz metale i opakowania z metali;

 

 

Dane adresowe  PSZOK
Adres:
 Celna 21, 74-300 Myślibórz
Tel kom:
 714 336 331