Drukuj

Nowogródek Pomorski, dn. 12 stycznia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

     W związku z wystąpieniem w miejscowości Staw w gminie Lubiszyn (województwo lubuskie) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków  dnia 10 stycznia 2021 roku zostało wydane  Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Za obszar zagrożony wystąpieniem HPAI uznaje się następujące miejscowości na terenie Gminy Nowogródek Pomorski: Trzcinna, Świątki, Chocień, Somin, Smolary, Smólsko, Sołacz, Rataje, Nowogródek Pomorski, Kolonia Nowogródek Pomorski, Giżyn Osada.

Na terenach zagrożonych  należy przestrzegać poniższych zaleceń:
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
- odizolowanie od innego drobiu kaczek i gęsi,
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim piractwem,
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników woda pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

Zalecenia dla hodowców gołębi:
- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich,
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

 

Rozporządzenie PLW nr 2/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu myśliborskiego