Harmonogram dowozu dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

 obowiązuje od 22 marca 2021 r.

 

Dowóz i odwóz Gminne - Przedszkole w Karsku

Pan – Falkowski

Autobus niebieski

Somin 705

Karlin 740

Trzcinna 710

Kinice 745

Golin 715

 

Karsko 720

 

Odwozy

1235

 

Dowóz i odwóz - oddział przedszkolny w Nowogródku Pomorskim

Pan – Falkowski

Autobus niebieski

Giżyn 830

Świątki 840

Odwozy

1320