W dniu 14.06.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej na odcinku Sumiak - Karsko. Realizacja inwestycji odbyła się przy udziale Gminy Nowogródek Pomorski i współfinansowana była z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt inwestycji to 3 151 867,87 zł. w tym wartość dofinansowania  ze środków Funduszu to kwota 1 538 411,88 zł. oraz dotacja Gminy Nowogródek Pomorski w kwocie ok. 1 400 000,00 zł.