W ostatnim czasie Gmina Nowogródek Pomorski gościła u siebie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza. Tego dnia przy udziale sołtysów, zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych przez sołectwa Giżyn oraz Sumiak, w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” . Każdy  projekt otrzymał wsparcie w wysokości 10 000,00 zł. Dzięki pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego, sala wiejska w Giżynie zostanie doposażona w klimatyzatory, natomiast przy sali wiejskiej w Sumiaku powstanie nowy plac zabaw.

Tego dnia również, została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż trybun przy boisku sportowym w miejscowości Giżyn" w wysokości 20 000,00 zł  ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej na 2021 rok.