Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w . w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie
województwa zachodniopomorskiego
zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.