W związku ze złożeniem przez Pana Piotra Biernata rezygnacji z funkcji Sołtysa, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Karsko,  zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa.

Zebranie  wiejskie  obędzie w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 18:00 w Domu Strażaka w Karsku.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
/-/ Krzysztof Mrzygłód