Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96) informuję, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony na polecenie Wojewody trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W czasie treningu wyemitowany zostanie sygnał akustyczny "Ogłoszenie alarmu" (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) przy wykorzystaniu syren alarmowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynie, Karsku i Nowogródku Pomorskim. Będzie to jednocześnie upamiętnienie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  

Godzina "W" była formalnym początkiem Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 rozpoczął się w stolicy Polski zryw niepodległościowy. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowana na kilka dni trwała ponad dwa miesiące - do 2 października. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Pamięć o bohaterach tamtych dni, którzy poświęcili młodość, by walczyć o naszą wolność powinna być ciągle żywa i powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom. 

1 sierpnia o 17:00, kiedy w całym kraju zawyją syreny, gdziekolwiek będziesz – zatrzymaj się, uczcij chwilą ciszy tych, którzy walczyli i ginęli za Twoja wolność!