Informuje się, że woda do celów spożywczo-bytowych w czasie dezynfekcji sieci wodociągowej będzie dostarczana każdego dnia w godzinach rannych oraz popołudniowych przeznaczonym do tego pojemniku o pojemności 1000 litrów. Pojemnik będzie ustawiony w centrum miejscowości. O terminie uzyskania zgody Państwowej  Powiatowej Stacji Sanitarno-epidomiologicznej w Myśliborzu mieszkańcy miejscowości Golin zostaną poinformowani.  Za utrudnienia przepraszamy