Dnia 4 września br. Gmina Nowogródek Pomorski, była gospodarzem wspólnych ćwiczeń gmin partnerskich, biorących udział w projekcie pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” INT 116, które odbyły się nad jeziorem Karskie Wielkie. Tego dnia mogliśmy gościć u siebie strażaków z takich gmin jak Angermunde, Banie, Chojna oraz Tuczno.

Na jeziorze przeprowadzono akcję poszukiwawczą i ratunkową osób poszkodowanych, które wypadły z łodzi podczas połowu ryb.  Według zeznań świadków co do ilości poszkodowanych osób, ustalono, że jedna osoba mogła dopłynąć do brzegu, dlatego też jednocześnie rozpoczęto akcję poszukiwawczą w pobliskim lasku. Do akcji ratunkowej, wykorzystano sprzęty, które zostały zakupione w ramach projektu.

Na zakończenie przeprowadzono prezentację sprzętu do działań w ratownictwie, w którym brali czynny udział strażacy z poszczególnych jednostek straży pożarnych.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu opracowanie i wdrożenie planu zwalczania katastrof, nawiązania współpracy jednostek biorących udział w projekcie oraz podnoszenie umiejętności osób biorących udział w tego typu akcjach.

Ćwiczenia odbyły się przy dofinansowaniu w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.