Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych pn: Opracowanie planów zadań obronnych dla obszarów Natura 2000