ROZPORZĄDZENIE NR 30/2021
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego