W styczniu zakończył się projekt edukacyjny pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski, jako język obcy” w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.

Program zakładał prowadzenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego, w szkole podstawowej w Nowogródku Pomorskim oraz w Karsku. Oprócz zajęć edukacyjnych zostały zakupione materiały oraz sprzęty, które ułatwiały dzieciom naukę.

Zajęcia były zajęciami dodatkowymi, nie wynikającymi z planów nauczania, niemniej jednak dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i przyswajały przekazywaną im wiedzę.

W ramach projektu planowane były również wspólne spotkania, na których dzieci mogły spotkać się z rówieśnikami z innych gmin uczestniczących w projekcie. Niestety ze względu na sytuacje pandemiczną, spotkania te zmieniona na spotkania w formie on-line, aczkolwiek dla dzieci, było to również interesujące doświadczenie.  Spotkania miały na celu praktyczne zastosowanie języka obcego przez dzieci oraz przedstawienie swoich nowo nabytych umiejętności komunikacji w języku obcym.

Projekt realizowany jest przy udziale partnerów. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Oder-Welse z Brandenburgii, a ze strony polskiej obejmuje Gminy: Dębno, Nowogródek Pomorski, Gryfino oraz Kołbaskowo.