Drogi szerzenia ASF, zasady bioasekuracji i wymogi obowiązujące w gospodarstwie hodujących trzodę chlewną