Drukuj

 

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa przyznaje dodatkowe wsparcie dla Gminy Nowogródek Pomorski na przebudowę ulicy Polnej w Karsku (odcinek drogi gminnej Karsko - Ławin o długości 1,23 km).

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (774 722,40 zł) i budżetu gminy, będzie realizowana jeszcze w roku bieżącym. Początkowa dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosiła 170.842,87zł (15,7% dofinansowania) teraz wsparcie zwiększono o dodatkowych 214.471,88 zł. (35,3% dofinansowania) na kwotę ogólną 385.314,75 zł. Przyznane środki marszałkowskie przyczyniają się obniżenia wkładu własnego Gminy w realizację inwestycji drogowej. Dzięki inicjatywie Wójta ubiegłej wiosny testowaliśmy po raz pierwszy w naszej gminie możliwość połączenia różnych źródeł dofinansowania w celu realizacji inwestycji mającej istotne znaczenie lokalne, przy przebudowie pierwszego odcinka drogi powiatowej Nowogródek-Karsko na długości 2,1 km. Powiat myśliborski w rozliczeniu tego zadania również otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 178.000,02 zł (ogółem 331.249,87 zł). Ogólna kwota środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych przez wicemarszałka Jarosława Rzepę na remont dróg na terenie naszej gminy w roku 2019 wynosi 716.564,62 zł.
W nowym budżecie na rok 2020 konsekwentnie planujemy dalsze przebudowy i remonty dróg gminnych współfinansowane ze środków rządowych jak i marszałkowskich. Ponadto już złożyliśmy wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego na remont kolejnego odcinka drogi powiatowej od Sumiaku do Karska.