Placówka wsparcia dziennego punkt pomocy dziecku i rodzinie w karsku oraz punkt pomocy dziecku i rodzinie w Nowogródku Pomorskim zaprasza dzieci na zajęcia

Drodzy Rodzice!

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

PUNKT POMOCY DZIECKU I RODZINIE W KARSKU

oraz PUNKT POMOCY DZIECKU I RODZINIE W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

zaprasza dzieci na zajęcia

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do spędzenia czasu w ciekawy i kreatywny sposób!

Karta zgłoszenia dziecka do Placówki dostępna jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, ul. Szkolna 3.

Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Liczba miejsc ograniczona!

Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu w godzinach od 15.00. do 18.00 w budynku biblioteki publicznej w Karsku oraz dwa razy w tygodniu w godzinach od 15.00. do 18.00 w budynku biblioteki publicznej w Nowogródku Pom.

 

Zapewniamy:

  • opiekę dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego,
  • prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom
    i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo-ruchowych,
  • prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem,
  • pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce – dostęp do lektur szkolnych oraz komputera.