Dziś jest: Piątek 20 września 2019, imieniny: Filipiny i Eustachego
04.09.2019

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU X SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU X SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zwołuję X Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 12 września 2019 r. o godz. 13:00 w Domu Strażaka w Karsku przy ul. Mieszka I, 13. 

/-/Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław Piotr Grzeca


Planowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

1. Otwarcie sesji i potwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami. 
5. Wnioski, postulaty i zapytania. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. 
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski”.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski”.
10. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski.
11. Projekt w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Nowogródek Pomorski, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogródek Pomorski.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski.
16. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 760/10 obręb Karsko.
17. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 378/6 obręb Giżyn. 
18. Rozstrzygnięcie w sprawie Uchwały nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowogródek Pomorski z dnia 17 czerwca 2019 r. ws. przeznaczenia działki nr 458/19 obręb Nowogródek Pomorski na plac rekreacyjno-edukacyjny.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski Sołtysów i Mieszkańców.
21. Zamknięcie obrad.

 

Otrzymują:
- Radni RG Nowogródek Pomorski
- Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
- Kierownicy Jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski
- Sołtysi z terenu Gminy Nowogródek Pomorski
- a/a


Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy - sala narad I piętro

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 9 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Mickiewicza 15.


Proponowany porządek:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał wniesionych na X. sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
/-/Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław Piotr Grzeca

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy - sala narad I piętro

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 9 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Mickiewicza 15.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał wniesionych na X. sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław Grzeca

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!

BIP

bip

elektroniczny samorzad

PUP

LIDER

LIDER

WOK

Biblioteka

ANR

armir

policja

mikroporady

Kalendarz

  Wrzesień 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Licznik odwiedzin

1823346