Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski

 


Planowanie przestrzenne jest narzędziem służącym do racjonalnego i zrównoważonego przekształcania przestrzeni gminnej. Zgodnie z art. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym ilekroć jest mowa o ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne.


 

MPZP 022 - Rozwój zabudowy wiejskiej, zagrodowej, hodowlanej, produkcji gospodarstw rolnych i upraw rolnych wraz z zasadami zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej -Karsko

 

Tekst planu Rysunek planu Pokaż na mapie

 


 

MPZP 021 Zabudowa produkcyjna, usługowa - Giżyn

 

Tekst planu Rysunek planu Pokaż na mapie

 


 

 

MPZP 020 - Zabudowa rekreacyjno-letniskowa z dopuszczeniem funkcji usługowej gastronomiczno-handlowej - Kinice

 

 


 

MPZP 019 - Realizacja drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej - Giżyn

 

 


 

MPZP 018 - zmiana - Funkcja mieszkalna - Karsko

 

 


 

MPZP 017 - Funkcja rekreacyjno-mieszkalna - Kinice

 

 


 

MPZP 016 - Zespół elektrowni wiatrowych - Golin

 

 


 

MPZP 015 - Zespół elektrowni wiatrowych - Świątki, Nowogródek Pomorski, Trzcinna

 

 


 

MPZP 014 - Funkcja produkcyjno-usługowa - Giżyn

 

 


 

MPZP 012 - Funkcja produkcyjno-usługowa - Trzcinna, Świątki

 

 


 

MPZP 011 - Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego - Golin

 

 


 

MPZP 010 - zmiana - Zabudowa mieszkalna - Giżyn

 

 


 

MPZP 009 - Zabudowa letniskowa - Kinice

 

 


 

MPZP 008 - Funkcja usługowo-produkcyjna - Świątki

 

 


 

MPZP 007 - zmiana - Zabudowa letniskowa - Kinice

 

 


 

MPZP 006 - zmiana - Zabudowa letniskowa - Kinice

 

 


 

MPZP 005 - zmiana - Zabudowa letniskowa - Parzeńsko

 

 


 

MPZP 004 - zmiana - Zabudowa zagrodowa, mieszkalna, składy, pod usługi - Nowogródek Pomorski

 

 


 

MPZP 003 - zmiana - Urządzenia sportowe, parkingi i zieleń urządzona - Karsko

 

 


 

MPZP 002 - Zabudowa letniskowa - Kinice

 

 


 

MPZP 001 - zmiana - Grupowe składowisko odpadów stałych - Nowogródek Pomorski, Karsko