Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym działka 378/6 w Giżynie