Dziś jest: Sobota 18 stycznia 2020, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Organizacje pozarządowe

 

Towarzystwo

Przyjaciół Karska i Okolic

74-305 Karsko

ul. Pionierów 15/3

 

Prezes: E. Mickiewicz

V-ce: S. Myszkowski

Sekretarz: M. Olszowy

Skarbnik: B. Piątek

 

KRS: 254196

 

 

Działanie na rzecz ogółu społeczności m.in. poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej,

- podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,

- ochrony i promocji zdrowia,

- rozwoju przedsiębiorczości,

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

 

Nowogródzkie

Stowarzyszenie

Rodziców „Nasza

Gromada”

ul. Boczna 8

74-304 Nowogródek

Pomorski

 

Prezes: A. Andrukonis

V-ce: M. Klimaszewska

Sekretarz: M. Cieślińska

Skarbnik: M. Majewska

 

KRS: 402050

 

Działania na rzecz polepszenia warunków wychowania dzieci i młodzieży

 

 

 

 

Nowogródzkie Stowarzyszenie

Inicjatyw Lokalnych

Golin 1

74-305 Karsko

 

A. Tymecka – Styczeń

 

 - wszechstronny rozwój Gminy Nowogródek Pomorski, upowszechnianie kultury, sportu i turystyki - aktywizacja oraz integracja przedstawicieli różnych pokoleń oraz byłych i obecnych mieszkańców gminy - budowanie pozytywnego wizerunku gminy i regionu

- praca na rzecz edukacji i wychowania młodzieży

- aktywność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców,

- upowszechnianie wiedzy na temat historii gminy i regionu

- popieranie lokalnej aktywności sportowej, artystycznej i edukacyjnej,

- promocja gminy i regionu jako miejsc przyjaznych środowisku naturalnemu i atrakcyjnych turystycznie

- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społecznościami lokalnymi

- inne działania mające na celu dobro społeczności lokalnej różnych pokoleń oraz byłych i obecnych mieszkańców miejscowości,

 

 

FUNDACJA

PRZYJACIELE

CZTERECH ŁAP Rokitno 2

74-304

Nowogródek Pomorski

 

Prezes: J. Klimek

Członek: B. Eschenbrűcher

Członek: T. Witkowski

 

KRS: 319906

 

- niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,

- udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,

- wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,

- ochrona środowiska i ochrona zwierząt,

- integracja społeczności lokalnej Rokitna i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt,

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcinnej

Zarejestrowane przy Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie

 

KRS: 000056125

 

- rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i ich produktywności i opłacalności produkcji rolnej, poprawy materialnego i kulturalnego poziomu życia członków kółek rolniczych i innych zrzeszonych w nim organizacji, a także ogół ludności rolniczej

- pomoc zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym i innym jednostkom gospodarczym kółek rolniczych w usprawnieniu obsługi produkcyjnej rolnictwa indywidualnego

BIP

bip

elektroniczny samorzad

PUP

LIDER

LIDER

WOK

Biblioteka

ANR

armir

policja

mikroporady

Kalendarz

  Styczeń 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Licznik odwiedzin

1932556