19 lipca br. Gmina Nowogródek Pomorski gościła Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza. Tego dnia przy udziale Sołtysa sołectwa Parzeńsko Stanisława Myszkowskiego, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt: Rozbudowa wioski tematycznej w sołectwie Parzeńsko”. W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” projekt otrzymał wsparcie w wysokości 15 000,00 zł. Dzięki otrzymanym środkom na terenie sołectwa Parzeńsko powstanie drewniana wiata, która będzie kontynuacją tworzenia wioski tematycznej.