herb gminy Nowogródek Pomorski

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
... - Karsko

Oznaczenie MPZP 0...
Tytuł planu MPZP Karsko
Obręb, nr działek Karsko
Przedmiot planu Rozwój zabudowy wiejskiej, zagrodowej, hodowlanej, produkcji gospodarstw rolnych i upraw rolnych wraz z zasadami zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
Nr uchwały o przystąpieniu XXIV/167/17 z dnia 6 czerwca 2019 r.
Nr uchwały planu Projekt
Publikacja  
Powierzchnia (ha) 155,7
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

herb gminy Nowogródek Pomorski

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
... - Sumiak

Oznaczenie MPZP 0...
Tytuł planu MPZP Sumiak
Obręb, nr działek  
Przedmiot planu Zabudowa wielofunkcyjna w tym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, zabudowa usługowa z uzupełniającą funkcją mieszkaniową, zabudowa rekreacji indywidualnej, zieleni parkowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, z ustaleniem zasad ich zabudowy i zagospodarowania oraz ustalenie zakazu zabudowy na wydzielonych gruntach rolnych.
Nr uchwały o przystąpieniu XXVII/193/17 z dnia 22 listopada 2017 r.
Nr uchwały planu Projekt
Publikacja  
Powierzchnia (ha) 84,76
Rysunek planu
Pokaż na mapie

 Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.