herb gminy Nowogródek Pomorski

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
... - Sumiak

Oznaczenie MPZP 0...
Tytuł planu MPZP Sumiak
Obręb, nr działek  
Przedmiot planu Zabudowa wielofunkcyjna w tym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, zabudowa usługowa z uzupełniającą funkcją mieszkaniową, zabudowa rekreacji indywidualnej, zieleni parkowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, z ustaleniem zasad ich zabudowy i zagospodarowania oraz ustalenie zakazu zabudowy na wydzielonych gruntach rolnych.
Nr uchwały o przystąpieniu XXVII/193/17 z dnia 22 listopada 2017 r.
Nr uchwały planu Projekt
Publikacja  
Powierzchnia (ha) 84,76
Rysunek planu
Pokaż na mapie

 Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.