ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Nowogródek Pomorski”

Gmina Nowogródek Pomorski zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.15.00-32-A062/19-00 realizuje Zachodniopomorski Program Antysmogowy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w Gminie Nowogródek Pomorski poprzez modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”

Celem Programu Antysmogowego jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Gminie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Informujemy, że zakończyliśmy nabór zgłoszeń do programu. W Gminie Nowogródek Pomorski zostały podpisane 4 umowy:

2 umowy dotyczą termomodernizacji pełnej i 2 termomodernizacji częściowej. 

Grant przyznano w kwocie:

  • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacjibudynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
  • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacjibudynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.