Warsztaty kulinarne, zawody sportowe, profilaktyczne badania, wspólne sadzenie krokusów, kreatywne zajęcia dla dzieci, nauka gotowania z Kołami Gospodyń Wiejskich. Pomysłów jest wiele, są też możliwości do realizowania ciekawych działań na Pomorzu Zachodnim. W poniedziałek, 2 października 2023 r. wystartował kolejny nabór wniosków w Programie Społecznik. Tym razem z budżetem przekraczającym 2 mln zł.

Program Społecznik umożliwia aktywnym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym realizację ciekawych działań społecznych, projektów, warsztatów, zawodów sportowych, badań profilaktycznych. Społeczniczki i Społecznicy na ich realizację mogą otrzymać mikrogranty w wysokości 5 tys. zł.

Dofinansowane są integracyjne spotkania, osiedlowe pikniki, zawody sportowe, turnieje gier planszowych czy akcje promujące badania profilaktyczne. Dzięki programowi rozwijana jest sieć jadłodzielni, przeprowadzane są szkolenia z nauki udzielania pierwszej pomocy czy polsko-ukraińskie działania integracyjne. Świetnie odnajdą się też Koła Gospodyń Wiejskich, organizując ciekawe wydarzenia i akcje, których celem jest integracja lokalnej społeczności. Do udziału w różnego rodzaju projektach angażowane są też osoby z niepełnosprawnością czy Ochotnicze Straże Pożarne.

Przed Społecznikami i Społeczniczkami szansa na pozyskanie środków na kolejne działania. W poniedziałek, 2 października 2023 r. wystartował nowy nabór wniosków. Na dofinansowanie mają szansę działania, które będą realizowane od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Budżet tego naboru to 2 050 000 zł. Pozwoli on na realizację minimum 410 projektów – odbędą się co najmniej 82 inicjatywy w każdym subregionie. Maksymalna wartość dotacji to 5 tys. zł.
Wnioski można składać w generatorze Witkac do 23 października 2023 r.

Podobnie jak w poprzednich naborach premiowane będą projekty o charakterze proekologicznym, pomocowym i integracyjnym na rzecz uchodźców oraz na rzecz młodzieży (otrzymają rekomendację Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego).
Ponadto organizacje, które po raz pierwszy będą składały wnioski w programie otrzymają dodatkowe 5 punktów przy ocenie.

 

Wyniki naborów poznamy w połowie stycznia 2024 r.

Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Strona internetowa programu: https://spolecznik.karrsa.eu/