Wójt Gminy Nowogródek Pomorski informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy mają prawo skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Transport do lokali i z lokali wyborczych realizowany będzie gminnym turkusowym autobusem zgodnie z poniższym harmonogramem.

 1. Do lokalu wyborczego w Kinicach:
  - Ulejno godz. 8:00, 15:00
 1. Do lokalu wyborczego w Giżynie:
  - Rokitno (przystanek autobusowy) godz. 8:25, 15:25
 1. Do lokalu wyborczego w Nowogródku Pomorskim:
  - Karlin (przystanek koło Karlin nr 7) godz. 9:05, 16:05,
  - Sumiak (przystanek koło krzyża) godz. 9:10, 16:10,
  - Sumiak (przystanek koło Sumiak 10) godz. 9:11, 16:11
 1. Do lokalu wyborczego w Karsku:
  - Stawno (koło posesji nr 1) godz. 9:45, 16:45,
  - Parzeńsko (przystanek) godz. 9:50, 16:50,
  - Ławin (przystanek) godz. 9:55, 16:55,
  - Golin (koło placu zabaw) godz. 10:35, 17:35,
  - Karsko, ul. Leśna 1 godz. 11:00, 18:00,
 1. Do lokalu wyborczego w Trzcinnej:
  - Rataje (przystanek) godz. 11:15, 18:15,
  - Smólsko (przy drodze nr 3) godz. 11:45, 18:45,
  - Smolary (przystanek) godz. 11:50, 18:50,
  - Chocień (tzw. „piekiełko”, przy budynku Chocień 3) godz. 12:00, 19:00,
  - Somin (przy budynku Somin 6) godz.12:05, 19:05,
  - Świątki (PKP) godz. 12:40, 19:40,
  - Świątki (przystanek koło sali wiejskiej) godz. 12:44, 19:45.