2,5 MLN DLA GMIN Z NAJWIĘKSZĄ
FREKWENCJĄ W POWIECIE
 IDŹMY NA WYBORY – 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 

„BITWA O REMIZĘ”
MILION ZŁOTYCH DLA JEDNOSTEK OSP
Aby otrzymać pieniądze na remont jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w ramach konkursu „Bitwa o remizę" gmina musi spełnić 2 warunki. Pierwszy to liczba mieszkańców, nie może przekraczać 20 tys. Drugi, to frekwencja w niedzielnych wyborach musi być najwyższa spośród gmin na terenie danego powiatu.

 WSPARCIE NA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, ZESPOŁY LUDOWE I ORKIESTRY DĘTE
250 TYS. ZŁOTYCH
Dla każdej gminy, która przekroczy frekwencję 60 proc., a ma do 20 tys. mieszkańców, zostanie przyznane wsparcie w wysokości 250 tys. zł.

 ZADANIA WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI MILION ZŁOTYCH
W ramach powiatu, gmina do 20 tysięcy mieszkańców, która będzie miała największą frekwencję w tym powiecie, otrzyma milion złotych dofinansowania na zadania wybrane przez mieszkańców.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych, dzięki wysokiej frekwencji w naszej gminie i uzyskaniu dodatkowych środków finansowych możemy zmienić naszą
lokalną rzeczywistość.