Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na zadanie pn."Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski - 2023 r."

Gmina Nowogródek Pomorski informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p. n. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski – 2023 r.” która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 29 042,00 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła  14 385,70 zł.
W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 37,630 Mg.