Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że dnia 06 lutego 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komisji.
Komisja spotka się o godz. 12:00 przy poletku filtracyjnym w miejscowości Karsko (oględziny poletka). Obrady Komisji będą prowadzone w sali narad w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski o godz. 13:00. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji

   Zdzisław Piszczecki