Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór w drugiej edycji programu Potańcówki Wiejskie, w której samorządowe instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 10 tys. zł na organizację wydarzeń tanecznych dla lokalnej społeczności. Do realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny.

Nabór Wniosków do Programu odbywa się od 01.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

Okres organizacji potańcówek to 15 lipca – 15 października 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania Zadania w ramach Programu dla jednego Beneficjenta
wynosi 10 000 zł.

Pozyskane środki można wydać m.in. na honoraria muzyków, występujących w ramach realizacji zadania oraz wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty taneczne. Dofinansowaniem objęte są również koszty wynajmu parkietu i sceny oraz wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia np. oświetlenia i nagłośnienia. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są również koszty promocji np. grafiki, druku plakatów oraz banerów jak także reklamy w prasie i radio.

Więcej informacje na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi:

https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/