W dniu 04 lutego 2020 r. w budynku Centrum Młodzieży i Kształcenia w Pinnow, odbyło się pierwsze spotkanie ewaluacyjne koordynatorów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski, jako język obcy” w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.

Spotkanie miało na celu zebranie informacji, na temat realizowanych działań dotyczący projektu. Omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć,  zaktualizowano terminy spotkań uczniów/uczestników projektu oraz przedstawiono założenia pracy grupy roboczej, która ma przygotować zbiór materiałów do nauki języka.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskim z Gminy Oder-Welse z Brandenburgii, z Gminy Dębno, Nowogródek Pomorski, Gryfina oraz Kołbaskowa.