Szanowni Państwo

 Przystąpiliśmy do zbierania deklaracji w celu utworzenia Przychodni Rodzinnej w Karsku z punktem przyjęć w Nowogródku Pomorskim. Aby przychodnia mogła powstać, musimy zebrać około 1000 deklaracji.

Deklaracje wypełnia się dla każdego pełnoletniego i małoletniego obywatela podlegającego podstawowej opiece zdrowotnej. Pełnoletni obywatel wypełnia tylko część I (pierwszą) do punktu 9 i składa podpis na końcu druku. Dla małoletniego obywatela wypełnia się część I do punktu 7, opiekun wpisuje swoje dane w punkcie 10 i składa podpis na końcu druku. Proszę o niewpisywanie daty przy podpisie. Złożony dokument jest deklaracją wstępną. Do momentu utworzenia przychodni i zatrudnienia lekarza nie powoduje zmiany Państwa lekarza rodzinnego.

Druki deklaracji będzie można pobrać ze strony internetowej Gminy, NFZ, otrzymać w Urzędzie gminy, u sołtysa, będą także wyłożone w miejscach dostępnych publicznie.

Wypełnione deklaracje należy złożyć do Wójta gminy osobiście, za pośrednictwem Urzędu Gminy lub sołtysa. Do momentu utworzenia przychodni administratorem przekazanych danych pozostaje Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.

Razem możemy wpłynąć na poziom usług społecznych w naszej Gminie

 

           

Deklaracja do pobrania

Krzysztof Mrzygłód