Przewodniczący Rady Gminy Nowogródek Pomorski

informuje, iż będzie pełnił dyżur dnia 4 marca 2020 r.  od godz. 15:30 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski (sala narad).