Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostki organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Mając na względzie podjęte w skali kraju środki zapobiegające epidemii choroby zakaźnej COVID-19, z uwagi na występujące realne zagrożenie rozprzestrzenienia się na terenie gminy Nowogródek Pomorski wirusa SARS-CoV-2, decyzją Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztofa Mrzygłoda, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy zostaje czasowo ograniczone z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa.

Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wiejski Ośrodek Kultury od 12 marca do odwołania będą działać w ograniczonym zakresie. Wstrzymane zostają przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy i w Ośrodku Pomocy Społecznej. Sprawy urzędowe będą rozpatrywane wyłącznie drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta. Wszystkie zaplanowane spotkania w Urzędzie zostają odwołane. Dostęp do pracowników Urzędu oraz OPS – osobiście będzie tylko w uzasadnionych przypadkach. Pozostaje kontakt stały telefonicznie, mailowo i poprzez e-puap. Odwołują się również zajęcia Placówki Wsparcia Dziennego oraz wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne i sportowe oraz wszystkich grup i świetlic jak i wszystkie zajęcia organizowane w Wiejskim Ośrodku Kultury. Biblioteka Publiczna w Karsku oraz Filia Biblioteki Publicznej w Nowogródku będą zamknięte dla czytelników. Równocześnie Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław Grzeca informuje, że do końca marca 2020 r. odwołane zostają wszystkie dyżury Przewodniczącego i Radnych, posiedzenia Komisji Rady oraz zaplanowana na 25 marca sesja Rady Gminy.

 

Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji pod numerem (95) 747 17 60.

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co powinno stanowić nasz wspólny priorytet. 

Wszystkie podejmowane obecnie decyzje mają na celu ochronę Państwa zdrowia i życia i mamy nadzieję, że spotkają się z Państwa zrozumieniem.