Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXXVI/258/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Nowogródek Pomorski informuje o możliwości składania wniosków do budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 r.

Wnioski mogą składać mieszkańcy, organizacje, związki wyznaniowe i inne podmioty z terenu Gminy Nowogródek Pomorski oraz radni.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w godzinach od 7.30 – 14.00 (od poniedziałku do piątku).

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji.


Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
Krzysztof Mrzygłód