Gmina Nowogródek Pomorski oficjalnie przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną”.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać co najmniej 100 głosów poparcia online za pomocą serwisu Kancelarii Premiera RP https://bialoczerwona.www.gov.pl/.

Pod petycją o zakup masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu naszej gminy, mogą się podpisywać wszyscy mieszkańcy (również uczniowie).

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, buduje wspólnotę i wzmacnia ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Na lidera projektu na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, Wójt Krzysztof Mrzygłód powołał Panią Katarzynę Świątkowską z Giżyna.

Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszej gminy, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

 

Carlo Paolicelli
Zastępca Wójta Gminy