W dniu 22 września 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód podpisał umowę ze Starostą i Wicestarostą Myśliborskim w sprawie udzielenia Powiatowi Myśliborskiemu pomocy finansowej w wysokości 1. 400.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 842 092, 97 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała część to środki własne Powiatu Myśliborskiego i Gminy Nowogródek Pomorski.

Zadanie zostanie rozpoczęte w bieżącym roku kalendarzowym a zakończone w sierpniu 2021 r. W ramach realizacji zadania przebudowane zostanie 3,255 km drogi, co podwyższy jej parametry techniczne i eksploatacyjne. Ponadto spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.