Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Ś † P 
Pana Jana Krzywickiego 
Wójta Gminy Boleszkowice w latach 2010 - 2020, 
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry.
Żegnamy człowieka z ogromną pasją, niezwykle pracowitego i zaangażowanego w działalność społeczną. 
Rodzinie Zmarłego oraz Współpracownikom wyrazy szczerego współczucia składają: Wójt Krzysztof Mrzygłód, Zastępca Wójta Carlo Paolicelli, Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek podległych,
Przewodniczący Rady Marek Mariusz
Pękacz wraz z Radnymi oraz Sołtysi Gminy Nowogródek Pomorski.