Dnia 23 marca br., odbyło się po raz kolejny w formie on-line, spotkanie ewaluacyjne koordynatorów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski, jako język obcy” w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.

W ramach spotkania omówione zostały zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć, postępy w realizacji projektu oraz dalsze działania dotyczące wniosku o dofinansowanie.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani dr Dorota Orsson z Uniwersytetu Szczecińskiego, nadzorująca oraz koordynująca pracą zespołu autorskiego, który ma za zadanie przygotować zbiór materiałów do nauki języka obcego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskim z Gminy Oder-Welse z Brandenburgii, z Gminy Dębno, Nowogródek Pomorski, Gryfina oraz Kołbaskowa.

Dziękujemy Gminie Dębno za zorganizowanie oraz przeprowadzenie spotkania.