Zapraszam do udziału w konkursie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021. Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz wizji w terenie.

Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021 są nagrody pieniężne za zajęcie
odpowiednio:
- I miejsca - 40 000 zł
- II miejsca - 30 000 zł
- III miejsca - 20 000 zł
- Wyróżnienia - 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w terminie od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 9 maja 2021 roku.

Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem: http://www.wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies-0
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ: Aleksandra Jaszczuk ( tel. 91 44-10-215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
oraz Paulina Makatun-Hałas ( tel. 91 44 10 233, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 
Z poważaniem
Olgierd Kustosz
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego