Stacja meteorologiczna w Karsku została uruchomiona. Stacja jest podłączona do sieci ogólnej IUNG.

Aktualny stan i rejestry można monitorować na bieżąco pod