Od 1 do 22 kwietnia będzie trwał nabór w obu filarach Programu Społecznik na lata 2019-2021. Co to oznacza? Zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski:

- na mikrodotacje (tzw. I filar) – dofinansowanie do 4 tys. zł na działania lokalne,

- regionalne inicjatywy obywatelskie (tzw. II filar) – dofinansowanie do 10 tys. zł na działania o zasięgu powiatowym i regionalnym.

Czytaj więcej

 

Program Społecznik konkurs