ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXV NADZWYCZAJNEJ SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję Nadzwyczajną XXV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnej XXV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Myśliborzu wraz z odpowiedzią na skargę.
 4. Projekt uchwały sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2031.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury
  w Nowogródku Pomorskim. (uprzednio przekazany)
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski. (uprzednio przekazany)
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na 2021 rok. (uprzednio przekazany)
 9. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)