Loga

 

Gmina Nowogródek Pomorski (powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie) od dnia 1 maja 2021 r., w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Świadczenie usług transportu indywidualnego oraz zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” rozpoczęła świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Celem projektu jest podniesienie usług społecznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami, które mają trudności w zakresie mobilności. W ramach projektu organizowane będą dowozy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowych tych osób, które mogą powrócić na rynek pracy i spełniają kryteria projektu.

Okres świadczenia usługi 01.05.2020 r.  –  30.04.2022 r.

Usługę można zamówić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu 95 747 17 60 lub za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: obrazek folderu

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 299 999,92, w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” służącego realizacji projektu o tym samym tytule, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Usługa door-to-door – usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

 

Samochód

Logo zamieszczone na samochodzie

 

samochód wraz z logami

 

Plakat door to door