W dniu 6 czerwca (niedziela) w godzinach od 15.00 do 18.00 w Nowogródku Pomorskim odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Sołtysa z radą Sołecką oraz Stowarzyszenie "Nasza Gromada" z Nowogródka Pom. Podczas festynu odbędą się również IX Biegi Uliczne dzieci.

Celem imprezy jest integracja mieszkańców oraz promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu przez dorosłych i dzieci.