KALENDARZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKIW ROKU 2021

 

Data

Nazwa imprezy

Miejsce

Organizator

 

CZERWIEC

1 - 8.06.2021

Cała Polska Czyta Dzieciom

Biblioteka Publiczna Karsko/Nowogródek Pomorski

Biblioteka Publiczna Karsko/Nowogródek Pomorski

12.06.2021

Dzień Dziecka

Kinice

Rada Sołecka Kinice

 

Sołeckie Dni Dziecka

 

Poszczególne Sołectwa Gminy Nowogródek Pomorski

 

Trening charytatywny

Świątki

Klub Sportowy Fitness
p. Pilarczyk

 

Rajd „Harcerska Meta”

Nowogródek Pomorski

Karsko

3 Harcerska Drużyna Pożarnicza Wędrowny Traper

28.06-09.07.2021

Półkolonie dla dzieci

Nowogródek Pomorski

Oratorium Stasiówka

                               

LIPIEC

 

Biblioteka pod chmurką

Karsko

WOK Nowogródek Pomorski

04.07.2021

Dzień Dziecka

Świątki

Rada Sołecka Świątki

22-25.07.2021

Przyjazd grup rekonstrukcyjnych z całego świata Heros von Borcke

Giżyn

Rada Sołecka Giżyn
Ochotnicza Straż Pożarna Giżyn

                                                 

SIERPIEŃ

 

Biblioteka pod chmurką

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

 

Zachodniopomorskie i Europejskie Dni Dziedzictwa
„Kociołek mojej babci”
Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

 

Konkurs plastyczny
„Śladami naszych dziadków”
Stare uliczki i zabytki Gminy Nowogródek Pomorski

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

                                                

WRZESIEŃ

03.09.2021

Narodowe Czytanie
„Moralność pani Dulskiej”

Trzcinna

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

 12.09.2021

Zakończenie lata- Festyn rodzinny

Karsko

Rada Sołecka

18.09.2021

Dożynki Powiatowo - Gminne

Giżyn

Rada Sołecka Giżyn Gmina Nowogródek Pomorski

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Karsko
Nowogródek Pomorski

Biblioteka Publiczna/Filia Nowogródek Pomorski

 

Festyn Rodzinny Patrona Oratorium

Nowogródek Pomorski

Oratorium Stasiówka

                             

PAŹDZIERNIK

3.10.2021

Wiejska 10-tka

Nowogródek Pomorski

Nowogródzkie Stowarzyszenie Rodziców Nasza Gromada

09.10.2021

Noc Bibliotek

„Hobbit”

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

15.10.2021

Dzień Seniora

Trzcinna

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej Karsko

 

Wyjazd na warsztaty ceramiczne

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

 

Grzybobranie – wyjazd integracyjny

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

 

Cecyliada

Giżyn

Stowarzyszenie na rzecz wsi Giżyn
OSP Giżyn

           

LISTOPAD

 

11.11.2021

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski
TPKiO

 

Andrzejki dla dorosłych

Trzcinna

Dzienny Dom Pobytu
Senior +

 

Święto Dyni- warsztaty

Karsko

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

                                         

GRUDZIEŃ

 

Słodkie Kartki Świąteczne - warsztaty

Trzcinna

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

 

Warsztaty Świątecznych Niespodzianek

Trzcinna

Wiejski Ośrodek Kultury Nowogródek Pomorski

5-18.XII.2021

Prezentacje Bożonarodzeniowe

Karsko
Nowogródek Pomorski
Giżyn

TPKiO Koło KGW Karsko

16.XII.2021

Wieczór Wigilijny

Trzcinna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Karsko