DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Nowogródek Pomorski wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, powinny złożyć deklarację o ilości posiadanych odpadów rolniczych wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim w terminie do 15 lipca 2021r.

Planowany termin odbioru odpadów najwcześniej II kwartał 2022 r. po uprzednio pozytywnie zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DeklaracjaLogo pdf

OświadczenieLogo pdf

Oświadczenie o pomocy de minimisLogo pdf