Nowogródek Pomorski, 25.08.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję Nadzwyczajną XXIX Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 2 września 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Porządek obrad Nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 74 w Kinicach.
  2. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 619 położonej w Karsku.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2032.
  6. Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

      
              Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
               (-)  Małgorzata Glapka