Konkurs został ogłoszony w porozumieniu z pracownikami biura LGD ,,Lider Pojezierza” i LGD ,,Wiejska Inicjatywa Rozwoju” ze Stargardu w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Turystyczna – Sieć Ekomuzea”. Pomysłodawcą idei konkursu i jego zasad, jest LGD ,,Leśna Kraina Górnego Śląska”

Czym jest sam konkurs?

Jeżeli jesteście rękodzielnikami, tworzycie unikatowe w skali regionu produkty i uważacie, że Wasze wyroby zasługują na uwagę, możecie się zgłosić do konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru LGD ,,Lider Pojezierza”, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:

 1. produkt spożywczy,

 2. sztuka/rękodzieło,

 3. produkt użytkowy/rzemiosło,

 4. produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić:

 • osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania ,,Lider Pojezierza”, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia;

 • do konkursu nie mogą być zgłoszone produkty/usługi, które uzyskały miano produktów regionalnych.

 

Nagrody dla laureatów konkursu:

 • Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,

 • Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,

 • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,

 • Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,

  oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie (elektronicznie) i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 31.12.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy poniżej wiadomości.

 

Regulamin

Formularz konkursu

Marka