Nowogródek Pomorski 10.09.2021r.

 

Gmina Nowogródek Pomorski informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako organ regulacyjny decyzją nr SZ.RZT.70.59.2021.RaN z 19 sierpnia 2021r. ogłoszoną 10 września 2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowogródek Pomorski. Taryfa wchodzi w życie 18 września 2021r.

 

W okresie od 18 września 2021r. do 17 września 2024 r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

 

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa w okresie
od 18.09.2021r
do 17.09.2022r

Taryfa w okresie
od 18.09.2022r
do 17.09.2023r

Taryfa w okresie
od 18.09.2023r
do 17.09.2024r

1.

Grupa I

cena wody (zł/m3)

 

3,90

 

3,95

 

4,00

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

 

4,50

 

4,50

 

4,50

stawka opłaty ryczałtowej (zł/m-c)

 

3,00

 

3,00

 

3,00

2.

Grupa II

cena wody (zł/m3)

 

4,00

 

 

4,15

 

 

4,30

 

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

 

8,00

 

8,00

 

8,00

3.

Grupa I

cena odprowadzenia ścieków (zł/m3)

 

7,50

 

7,70

 

7,90

4.

Grupa II

Cena odprowadzenia ścieków (zł/m3)

 

7,70

 

8,10

 

8,50

 

Do cen i opłat podanych w powyższej tabeli należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8%)