18 września 2021 r. uroczyście otwarto drogę powiatową nr 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko.

Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra, Wójt Gminy Nowogródek Pomorski – Krzysztof Mrzygłód, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski – Małgorzata Glapka, Sołtys Sołectwa Karsko – Mariusz Biernat, ksiądz proboszcz Józef Dubiniec, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Gonera, przedstawiciel wykonawcy - Firmy Maldrobud Sp. z o.o. – Marcin Malinowicz, mieszkanka Karska – pani Genowefa Chrabąszcz, przedstawiciel 3 DH Wędrowny Traper – Julia, przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Karsko – Bartosz.

Starosta Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra  i Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód życzyli korzystającym z drogi wygodnego ale przede wszystkim bezpiecznego jej użytkowania.

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myśliborzu udało się uzyskać środki finansowe na  przebudowę drogi o długości 3,255 km od miejscowości Sumiak do miejscowości Karsko. Pozyskane fundusze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego i stanowią

50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Przyznana dotacja to kwota  1.538.411,88 zł.

Gmina uzyskała pomoc ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie wkładu własnego  do  wyżej  wymienionych  inwestycji w wysokości 1.815.274,87 zł.